Priprava iz vzorca

Z gumbom , ki se nahaja pod preglednico posrednega vnosa lahko vnesene podatke pri izbranem zaposlenem prenesemo na ostale zaposlene. Program pred tem opozori:

Če se odločimo za 'Da', se izvede priprava iz izbranega vzorca, s katero se števila enot in zneski, ki smo jih pri izbranem zaposlenem vnesli v posrednem vnosu, skopirajo še na ostale zaposlene.

Natisni