Etikete

Če izberemo izpis Etikete, se odpre okno Etikete.

·      Izbor – izberemo eno od možnosti: Vse, Enota. Če smo izbrali Vse, ostanejo naslednje polje neaktivno, sicer se aktivira dodatno polje, kjer omejimo izpis izbrane skupine.

·      Enota, Skupina, Otrok – omejimo izpis od – do enote, skupine, otroka.

·      Pošta - omejimo izpis od – do šifre pošte.

·      Do datuma – omejimo izpis etiket do vpisanega datuma odjave.

·      Uredi po – izberemo ali bodo etikete urejene po Otrocih, Skupinah ali po Šifri pošte ter v naslednji vrstici določimo drugi nivo razvrščanja: po Priimku in imenu ali po Šifri.

 

Kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se spodaj prikazano okno:

Označimo izpis in kliknemo na gumb Predogled.

Če si medtem premislimo in izpisa ne želimo natisniti, kliknemo na gumb Zapri in zapremo predogled izpisa.

Natisni