Knjiženje v Blagajniško poslovanje

Knjiženje v Blagajno – Blagajniško poslovanje je na voljo ne glede na statuse, ki preprečujejo spreminjanje izdanega računa v Fakturiranju.

Knjiženje v Blagajniško poslovanje

Natisni