Skrbniki

Skrbniki so sorodniki oskrbovanca ali občina. Doplačila so vedno za določeno storitev za določenega otroka. Doplačilo je lahko določeno v fiksnem znesku ali v odstotku. Delež plačnikov se izračunava samo v primeru, da je oskrbovanec tip plačnika Samoplačnik s skrbniki ali Samoplačnik s skrbniki in občina.

Šifrant Skrbniki prikažemo v oknu Skrbniki, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti in nastavitve izberemo podmeni Skrbniki.

Natisni