Stroškovni nosilci

Šifrant Stroškovni nosilci (Alt C) je preglednica, ki prikazuje stroškovne nosilce, ki jih uporabljamo pri pripravi računa/predračuna in so (v primeru priprave računa) pomembni za pripravo knjižb v finančno knjigovodstvo v WIN okolju (DK). Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih nosilcev, so natančneje prikazani v Šifrantu Stroškovni nosilci.

Natisni