Knjige dokumentov

  • Šifrant Knjige dokumentov (Alt G) je preglednica, ki prikazuje vsebino šifranta knjig dokumentov. Knjige dokumentov omogočajo več ločenih knjig račinov in/ali predračunov znotraj enega fakturiranja.

Natisni