Verzija 2019.04.001

  • Knjiženje – delovni nalogi: kadar je za delovni nalog knjižen prejem, se gumb »Prenos sestavnice« onemogoči.
  • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljena napaka »Cannot focus a disabled or invisible window« ob prehajanju med zavihki delovnega naloga v statusu »lansiran«.

 

Natisni