Posamični obračun obresti

Če želimo izračunati obresti določenega obračuna, v oknu Obračuni poiščemo ustrezen obračun (po številki obračuna, po stranki…), obračun odpremo in kliknemo na gumb Izračun (Alt + I). Na zavihku Postavke se sedaj izpolnijo polja Znesek revalorizacijskih obrest, Znesek realnih obresti in Znesek obresti za vsako postavko posebej, na dnu preglednice pa še seštevek vseh postavk znotraj izbranega obračuna.

Natisni