Zamenjava kontov

Program za zamenjavo kontov se nahaja v meniju Pripomočki / Zamenjava kontov. Stranke morajo  pred  samo operacijo zamenjave kontov narediti sledeče:

1.   Arhivirati podatke (bazo podatkov trenutnega uporabnika in bazo šifrantov).

2.   Prehod v novo leto.

3.   Natisniti star kontni plan in si označiti konte, ki jih je potrebno spremeniti.

 

Ob vstopu v program se nam prikaže opozorilno okno (glej spodnjo sliko), ki nas opozarja na arhiviranje:

 

Če so podatki arhivirani lahko nadaljujemo z delom. S klikom na gumb Da, se nam odpre novo okno:

 

·      Leto - izpiše se nam letnica iz nastavitev.

·      Številka šifranta za konte - prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za konte je določena v Nastavitvah

 

V to okno se vnese vse konte, ki jih je potrebno zamenjati. Obdelavo lahko sprožimo samo enkrat v okviru enega leta!!!!

 

Konte, ki jih želimo zamenjati vnesemo s funkcijsko tipko Insert ali klikom na gumb  Vnesi zapis. Odpre se okno za vnos starih in novih kontov:

 

 

·      Leto – izpiše se nam letnica iz nastavitev.

·      Številka šifranta za konte – prikazuje  se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za konte je določena v Nastavitvah.

·      Stari konto – vpišemo konto, ki ga želimo zamenjati, lahko ga tudi izberemo iz šifranta kontov. Konto lahko ima promet.

·      Novi konto – vpišemo konto, na katerega naj se prenese promet starega konta. Konto je lahko nov konto, ki ga še nismo vnesli v šifrant kontov, lahko pa obstaja v šifrantu kontov in lahko ima promet.

·      Potrdi ali Opusti – če sta stari konto in novi konto pravilno vnesena, lahko to potrdimo s klikom na gumb Potrdi, sicer zapis opustimo s klikom na gumb Opusti.

Ko vnesemo vse pare kontov (stari konto in novi konto) lahko sprožimo zamenjavo kontov s klikom na Gumb Zamenjava kontov na kar se nam ponovno odpre spodnje opozorilno okno:

V primeru, da smo arhivirali podatke (promet in šifrante), ter naredili prehod v novo leto, lahko nadaljujemo s klikom na gumb Da. Odpre se nam novo okno:

 

·      Leto – izpiše se nam letnica iz nastavitev. Podatek se ne vnaša.

·      Številka šifranta za konte – prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za konte je določena v Nastavitvah.

·      Številka šifranta za stare konte – vnesemo številko šifranta pod katero se bo shranil stari kontni plan. Številka, ki jo vpišemo naj bo taka, da se ne bo ujemala s številkami uporabnikov v licencah (npr.: če zamenjujemo konte s številko šifranta 1 vnesemo na primer 501 za številko šifranta za stare konte, če zamenjujemo konte s številko šifranta 2 vnesemo 502, itd..)

·      Potrdi ali Opusti – s klikom na gumb Potrdi program naredi zamenjavo kontov. Novi konti prevzamejo ime, ter vse nastavitve starih kontov. Šifrant kontnega plana, ki smo ga uporabljali pred zamenjavo, program shrani pod številko, ki smo jo vnesli v polje številka šifranta za stare konte. Ko pregledujemo podatke za pretekla leta, bo program uporabljal stari  šifrant (v našem primeru šifrant št. 506). Konti, ki smo jih vnesli v polje stari konti se brišejo iz kontnega plana, na njihovo mesto se prenesejo konti, ki smo jih vnesli v polje novi konto.

 

Po končani  zamenjavi kontov se nam odpre okno:

 

Program nas opozori, da moramo izvesti uskladitev kumulative. Pripomoček se nahaja v meniju Pripomočki / Usklajevanje kumulative. 

 

Natisni