Verzija 2017.15.001 z dne 22.12.2017

  • Pri vnosu dokumentov dodane kontrole in opozorila glede ustreznosti datuma in leta prometa.
  • Odpravljena težava pri knjiženjih izdaje MSP v primerih večjih količin na 3 decimalna mesta do zaloge nič.
  • Izmenjava Mentek dopolnjena tako, da se serije prenašajo tudi za artikle ki imajo "Samo sledljivost".

Natisni