Izpis vrst zaznamkov

Podatke iz šifranta vrst zaznamkov artiklov natisnemo tako, da najprej kliknemo na gumb  - Izpis šifranta (Ctrl+P). Odpre se okno kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

Šifra – vpišemo vrste zaznamkov, ki jih želimo natisniti.

Uredi po - določimo kako bo izpis urejen (po šifri ali nazivu vrste zaznamka).

Prikaži opombe - označimo  da se opombe prikazujejo, oziroma se ne  prazno.

Natisni