Zavezanec

Na zavihku Zavezanec vnašamo ali spreminjamo osnovne podatke o zavezancu za dohodnino:

  • Naslov – vnesemo naslov zavezanca za dohodnino.
  • Pošta – številka pošte mora obstajati v šifrantu, ki ga odpremo z gumbom , sicer jo v šifrant pošt vnesemo z gumbom za vnos novega zapisa . Gumb za vnos nove pošte nam odpre preglednico v katero vpišemo šifro države, številko pošte in naziv pošte.
  • Država – iz šifranta, ki ga odpremo z gumbom , izberemo državo, če že obstaja v šifrantu, sicer jo vnesemo v šifrant z gumbom za vnos novega zapisa . Gumb za vnos nove države nam odpre preglednico v katero vpišemo šifro države in ime države.
  • DURS – šifro DURS-a izberemo iz šifranta, ki ga odpremo z gumbom . Če iskane šifre DURS-a ni v šifrantu, jo vnesemo z gumbom za vnos novega zapisa . Gumb za vnos nove enote DURS-a nam odpre preglednico v katero vpišemo šifro in naziv DURS-a.
  • Šifra za razvrščanje – vnesemo poljubno šifro.
  • Opombe – vnesemo poljubno besedilo.

Natisni