Izvoz obračunanih kreditov KaD

Izvoz je narejen posebej za uporabnike, ki jim interni odkup delnic upravlja KaD.

Natisni