Šifrant stolpcev v knjigi prejetih in izdanih listin

Za zgled bomo v Knjigo prihodkov in odhodkov vnesli podatke o računu za telekomunikacijske storitve, ki nam ga je izstavilo podjetje Telefon d.d..

Odpremo Knjigo prihodkov in odhodkov ter kliknemo na gumb Vnesi zapis.

Najprej vpišemo datum knjiženja (npr. 29.11.1999). Ob kliku na puščico poleg okenca se prikaže koledarček, v katerem označimo datum kar s klikom:

 

 

Zdaj vpišemo datum dokumenta oz. računa, npr. 25.11.1999. Tudi ta datum lahko poiščemo v koledarčku.

Vpišemo oznako dokumenta. Najbolje je, da sem vnesemo kar številko prejetega računa, npr. 42592178.

Po potrebi v naslednje okence vpišemo kratek opis vknjižbe, npr. Račun za telefon za oktober 99.

Vpišemo datum zapadlosti računa, npr. 25.12.1999.

V okence Šifra stolpca vnesemo šifro stolpca v Knjigi prihodkov in odhodkov, kamor se vknjiži dokument, npr. 14. V našem primeru je to prejeti račun za storitev, ki ga knjižimo v stolpec 14. Tudi to šifro lahko poiščemo v šifrantu stolpcev, ki ga odpremo s klikom na gumb .


 

V okence Šifra stranke vnesemo šifro stranke oz. dobavitelja. Če smo podatke o stranki poprej že vnesli v šifrant strank, kliknemo na gumb , da se ta odpre. Tam nato označimo stranko.

 


 

V okence Šifra analitike vpišemo šifro analitike. Če smo podatke o analitikah poprej že vnesli v šifrant analitik, kliknemo na gumb , da se ta odpre. Tam označimo analitiko.

Odločimo se še za vrsto plačila: gotovinsko ali negotovinsko.

Postopek je zdaj pri koncu. Kliknemo na gumb Knjiži, da se podatki prenesejo v Knjigo prihodkov in odhodkov:

 

Sami vknjižite še nekaj izdanih in prejetih računov, tako da bo Knjiga prihodkov in odhodkov videti taka:

 

Natisni