Verzija 2021.07.001 z dne 14.05.2021

  • Šifrant zaposlenih
    • Odpravljene napake pri dodajanju in usklajevanju podatkov zaposlenih in strank

Natisni