Tiskanje

Na funkciji tiskanja imamo dve opciji tiskanja:

  • Tiskanje dokumentov ter
  • Pregled dokumentov

 

Tiskanje dokumentov

Prejem lahko izpišemo preko gumba   - Tiskanje(Ctrl P) . Po izbiri gumba se odpre nastavitveno okno izpisa:

  • Leto – izbor leta prejema
  • Številka od do – vnos (izbor) razpona številk pejemov, ki jih želimo natisniti.
  • Datum prejema od do – tiskanje prejemov lahko omejimo od do datuma prejema.
  • Kooperant od do – tiskanje prejemov lahko omejimo po kooperantu.

 

Po potrditvi tiskanje se odpre okno s QR izpisi prejemov:

Prejem iz kooperacije

Izpis je namenjen pripravi listine (prejemnica) s katero prevzamemo dokončane naročene operacije iz kooperacije. Ta dokument bo kasneje tudi osnova za primerjavo s prejetim računom kooperanta.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

 

Pregled dokumentov

Po izbiri gumba se odpre nastavitveno okno izpisa:

  • Leto – izbor leta prejema
  • Številka od do – vnos (izbor) razpona številk prejemov, za katera tiskamo pregled.
  • Datum prejema od do – tiskanje pregleda lahko omejimo od do datuma prejema.
  • Kooperant od do – tiskanje pregleda lahko omejimo po kooperantu.

 

Po potrditvi tiskanje se odpre okno s QR izpisi pregleda:

Dokumenti prejemov kooperacije

Izpis je namenjen pripravi listine s katero prikažemo seznam dokumentov prejemov kooperacije z datumi, kooperanti in vrednostmi.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Natisni