Verzija 2019.09.001 z dne 12.07.2019

  • Iz modula so na več mestih umaknjene nepotrebne nastavitve, ki se nahajajo na - preglednici prejetih računov, knjigi dokumentov, knjižni skupini, pripomočkih, nastavitvah modula. Vse nastavitve je mogoče ponovno prikazati s pomočjo spremembe v nastavitvah okolja.
  • uvoz e-računov - zaradi napačnih nastavitv pri strankah, ki so bile razlog za kasnejše napake na uvozu e-računov se je na Knjigi dokumentov dodala kontrola na nastavitvi "Ime mape za skranjevanje skeniranih dokumentov", ki onemogoča vnos prepovedanih znakov kot so npr: /:;,<> itd.

Natisni