Preglednica 1. nivoja – Odkupi na dan

Preglednica 1. nivoja se imenuje Odkupi za dan plačila.

Razvrščena je po datumu plačila. Prikazani datumi plačila, ki imajo dokumente odkupa.

Pod preglednico so prikazane vsote vrednostnih stolpcev.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni