Dokumenti po analitikah

Izpis je namenjen pregledu dokumentov po analitikah. Osnovni prikaz je na ravni analitika/dokument.

Najprej se odpre okno Pregled dokumentov po analitikah, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati.

Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati.

Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za katero želimo dokumente pregledovati.

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati.

Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo dokumente pregledovati.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo dokumente pregledovati.

Višje stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo dokumente pregledovati.

Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo dokumente pregledovati.

Višji stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo dokumente pregledovati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo dokumente pregledovati.

Referent – vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo dokumente pregledovati.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo dokumente  pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Na desni strani določimo tudi naslednje:

Upoštevaj otvoritev – izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

Prikaz dokumentov – izberemo ali se posamezni dokumenti prikazujejo  (kar je tudi privzeta vrednost), ali se ne .

Zbir po vrstah prometa - izberemo ali se zbir po vrstah prometa prikazuje , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

 

V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po stranki, stroškovnem mestu, višjem stroškovnem mestu, stroškovnem nosilcu, višjem stroškovnem nosilcu, delovnem nalogu, referentu ali analitiki.

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz zbirnih podatkov za izbrano analitiko

prikaz vrstic z dokumenti za izbrano šifro analitike iz preglednice

Natisni