Zavihek Povezava DDV

Pri večini uporabnikov zavihek Povezava DDV ne izpolnjujemo. Program se glede na licence in nastavitve kontov avtomatično povezuje z ustreznimi davčnimi evidencami.

Nekateri uporabniki, zaradi narave posla, želijo imeti povezano glavno knjigo z večjim številom davčnih knjig. V ta zavihek vpišemo vse uporabnike DDV-ja, med katerimi želimo izbirati pri knjiženju.

V primeru, ko imamo ta zavihek izpolnjen, nas program med knjiženjem sprašuje v katero davčno knjigo želimo poknjižiti račun. Odpre se nam spodnje okno iz katerega izberemo uporabnika (DDV) na katerega želimo poknjižiti prejeti račun.

Natisni