Konti konsolidacije, Konti ES, Konti tujega lastnika

V šifrante kontov konsolidacije, ES in tujega lastnika vnašamo posebne konte, na podlagi katerih lahko izpisujemo posebne bilance. Pri vnosu konta izpolnimo podatke prikazane na spodnji sliki:

·      Šifra – vpišemo šifro konta.

·      Naziv – vpišemo naziv konta – poljubno besedilo.

·      Nova stran – če želimo, da se nam Konsolidacijska bilanca, Bilanca ES ali Bilanca tujega lastnika s tem kontom pričnejo izpisovati na novi strani, konto označimo s kljukico.

·      Poudarjen izpis – če želimo, da se nam konto, ki ga vnašamo, na izpisu natisne odebeljeno, okno označimo s kljukico.

·      Začetek in konec seštevanja – program omogoča, da posamezen konto predstavlja seštevek kontov. Vpišemo najnižji in najvišji konto, katerih saldi želimo, da se nam seštevajo v Konsolidirani bilanci, Bilanci ES in Bilanci tujega lastnika.

Natisni