Verzija 2018.08.001 z dne 29.06.2018

  • V preglednico zaposlenih so dodana polja poskusno delo do, šifra referenta in naziv referenta.
  • OLAP analiza Struktura zaposlenih
    • V analizo so dodani zaposleni, ki na izbran datum imajo zapis pretekle zaposlitve pri istem delodajalcu.
  • Obrazci e-VEM
    • Urejen prikaz poštne številke bivališča v tujini v XML datoteki.
    • Dodana izbira vzroka spremembe 16 – razveljavitev (storno) zaključenega zavarovanja v rubriki 12 obrazca M-3
  • Pripomoček za spremembo olajšave družinskih članov iz A1 v A2

Natisni