Preglednica podatkov izkaza

 

·      Podatke o izračunanem izkazu si najprej lahko pregledamo v preglednici, kjer lahko posamezne izračune po AOP-ejih ročno popravimo ali vpišemo.

·      Izračunan izkaz si lahko natisnemo na gumbu  tiskalnik. Ob kliku na gumb se nam odpre okno kjer si izberemo izpis katerega želimo natisniti ali pregledati na predogledu.

 

·      Pod preglednico pa imamo možnost priprave XML datotek za uvoz na portal DURS in AJPES, ter gumba Po mesecih vrednosti in Primerjava po mesecih.

Natisni