Izpis: odjave v MSP po računih

S pritiskom na gumb Tiskanje  v oknu Prejeti računi ter izbora odjave v MSP po računih se nam odpre okno Odjave v  MSP po računih, na podlagi katerega določimo kriterije za tiskanje teh računov.

 

 

·      Leto: predlaga se leto iz računalnika.

·      Številke računa od .. do: vpišemo številke računa, ki jih želimo pregledovati. V primeru, da želimo pregledovati vse račune pustimo polji prazni.

·      Datum računa od .. do: vpišemo datume računa za katere želimo pregledovati podatke.

·      Datum opravljanja od .. do: vpišemo datume opravljanja za katere želimo pregledovati podatke.

·      Šifra SM od .. do: določimo za katera stroškovna mesta  želimo izpis.

·      Šifra dobavitelja od .. do: določimo za katere dobavitelje želimo izpis

·      Samo nerazporejeni: če polje označimo s kljukico se nam bodo na izpisu prikazali računi, ki niso v celoti povezani s prejemi.

·      Samo skupne vrednosti: če polje označimo s kljukico se bodo na izpisu tiskali samo osnovni podatki o računu ter vrstica s skupnimi seštevki.

·      Opis liste: vpišemo poljubno besedilo, ki se nam bo tiskalo v glavi izpisa.

Natisni