Knjiga pošte

Knjiga pošte je namenjena spremljanju prejete in poslane pošte.
Po vstopu v Knjigo pošte se prikaže preglednica, kjer je prikazana prejeta pošta tekočega koledarskega leta.
 

Knjiga pošte

Natisni