Analitike

Knjižna skupina - predlaga se glede na šifro knjige naročila in se kasneje samodejno popravi, če ima stranka drugačno knjigo naročila.

Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta stroškovnih mest. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je določena knjižna skupina se podatek tudi predlaga glede na knjižno skupino.

Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta stroškovnih nosilcev. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je določena knjižna skupina se podatek tudi predlaga glede na knjižno skupino.

Delovni nalog – vpišemo poljuben tekst (malih črk ni možno vnašati). Če je določena knjižna skupina se podatek tudi predlaga glede na knjižno skupino.

Referent – vpišemo šifro referenta (prodajnega) oziroma ga izberemo iz šifranta referentov. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je določena knjižna skupina se podatek tudi predlaga glede na knjižno skupino.

Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta analitik. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je določena knjižna skupina se podatek tudi predlaga glede na knjižno skupino.

Prodaja na daljavo, Montaža – po 1.1.2008 bodo stranke, ki bodo prodajale v EU vendar ne v Sloveniji preko interneta oz. bodo izvajale montažo v EU vendar ne v Sloveniji morale povedati še ta dva podatka. Lahko se izbere samo enega izmed njiju ali pa nobenega. Pri prenosu v Fakturiranje se podatki prepisujejo. To kasnej vpliva na pripravo podatkov za DDV, kjer se bo na podlagi teh podatkov pripravilo zapise za knjiženje v DDV. Podatek se prenaša iz glave v vrstice, če je izbran. Na vrsticah se lahko spremeni.

Gumb  - V vrstice omogoča, da se v primeru spremembe analitik, ti podatki kopirajo iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Pred spremembo podatkov program javi opozorilo.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zamenjajo.

Opomba – vpišemo poljuben tekst

Natisni