Dana konsignacija

Za dano konsignacijo gre ko podjetje lastno blago daje v konsignacijsko prodajo. Blago je v tem primeru last tistega podjetja, ki daje blago v konsignacijsko prodajo tako dolgo dokler podjetje, ki je prejelo blago v konsignacijsko prodajo ne pošlje odjave konsignacije (seznam prodanih količin artiklov). V ta namen je potrebno za vsako podjetje, ki prejema blago v konsignacijo vnesti svoje skladišče. Blago se v konsignacijsko prodajo daje s prenosom zaloge iz centralnega skladišča v predhodno kreirano skladišče za dano konsignacijo. Po prejetju odjave konsignacije se kreira odpremni nalog in račun. Na izpisu Pregled konsignacij se spremlja zaloga artiklov, ki je lahko osnova za izvajanje inventure pri prejemniku konsignacije.
Funkcionalnost deluje od leta 2020 dalje.

Navodila

 

Natisni