Gumb Izvoz

Namen programa je priprava tekstovne datoteke za knjiženje v glavno knjigo ali priprava XML datoteke za uvoz v program miniMAX.

·      Za miniMAX – če želimo pripraviti XML datoteko za uvoz v miniMAX moramo izbrati Da, drugače izberemo NE.

·      Blagajna – izberemo šifro blagajne.

·      Številka dnevnika – izvoz omejimo  z vnosom številke dnevnika od… do…

·      Zbirno po kontih – V primeru da izberemo kljukico program za en dokument sešteje podatke po kontih, v primeru, da ni kljukice se bo vsaka postavka posebej prenesla.

·      Oznaka temeljnice – Če izvažamo v miniMAX polje ni aktivno, v primeru izvoza v dvostavno knjigovodstvo pa vpišemo temeljnico za katero želimo, da se nam pripravijo knjižbe.

·      Analitika – je namenjena pri knjiženju v DK za izbiro ali stranke ali analitike.

·      Mapa izhodne datoteke za GK – vpišemo ali izberemo področje kjer se bo zapisala datoteka z imenom racuni.P-1 ali XML datoteka v primeru uvoza v miniMAX.

 

Natisni