Verzija 2017.09.000 z dne 07.07.2017

  • Šifra podlage za zavarovanje 005 je v primeru šifre zaposlenega, ki je v nastavitvah izbran kot delodajalec, vidna na zaslonu za vnos zaposlenega.
  • Šifra podlage za zavarovanje »005 - samostojni podjetniki posamezniki« se samodejno ponuja med vnosom nove vloge M-1, M-2 ali M-3 v primeru delodajalca

Natisni