Otvoritveno leto

Ko program prvič poženemo, se najprej odpre okno Nastavitve, kjer podamo leto, za katerega želimo knjižiti podatke (Otvoritveno leto). To se zgodi samo prvič, pozneje namreč program vedno upošteva izbrano letnico, kar velja, dokler ne zaključimo poslovnega leta. Tedaj se letnica samodejno spremeni. Ta podatek je obvezen in brez njega ne moremo nadaljevati dela. Program predlaga letnico, ki ustreza računalnikovemu trenutnemu sistemskemu datumu.

 

 

 

Natisni