verzija 2018.02.000

Izpisi in pregledi: V primeru, da spremljane račune in njihova plačila po storitveh, je na spodaj navedenih mestih seznam storitev spremenjen tako, da so v nabor storitev so vključene tudi storitve, kjer ne velja Davek = 0 ali je storitev oproščena davka.

  • Izpis odprte postavke - polje Izbor storitev
  • Izpis zbirov po strankah - polje Izbor storitev
  • Izpisi po storitvah - polje Izbor storitev

Natisni