Kako lahko izvozimo podatke za revizijo?

Izvoz podatkov za revizorja / davčno upravo izvedemo po naslednjem postopku:

Kako lahko izvozimo podatke za revizijo?

Natisni