Verzija 2017.04

 • Povezava delovnih nalogov s kontrolnimi nalogi medfazne kontrole modula QM:
  • V šifrantu knjig delovnih nalogov smo na zavihek »QM« dodali nove podatke povezane z izvajanjem medfazne kontrole.
  • Na preglednici delovnih nalogov je dodan nov filter MFK (vklop tega filtra na preglednici pokaže tiste naloge, ki še niso bili preneseni v kontrolne naloge medfazne kontrole). Ravno tako je na preglednico dodana kolona »MFK«, ki pokaže številko (knjiga-številka/leto) zadnjega kontrolnega naloga medfazne kontrole v katerega je bil posredovan izdelek delovnega naloga.
  • notraj delovnega naloga smo na funkciji »prenos v QM« aktivirali prenos delovnega naloga v kontrolni nalog medfazne kontrole. Enako smo na funkciji »Nalogi QM« aktivirali pregledovanje kontrolnih nalogov medfazne kontrole.
 • Možnost nastavitve predlaganja serije sestavin po sistemi »načeta serija«:
  • V nastavitvah programa (splošne nastavitve) smo dodali nov podatek »Način predlaganja serij sestavin«. Možna sta dva sistema: sistem N (najprej načeta serija potem FEFO oziroma FIFO) ter sistem F (najprej FEFO potem FIFO).
  • Na izpisu delovnega naloga smo prilagodili predlaganja serij sestavin novi nastavitvi programa.
  • Pri knjiženju delovnega naloga v MSP in pri knjiženju izdaje sestavin smo prilagodili predlaganje serij sestavin novi nastavitvi programa.
  • Kot načeta serija se upošteva samo serijo, ki je bila že izdana za proizvodnjo (mora biti na izdajnici MSP, izdajnica mora biti vezana na delovni nalog modula VRP)
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov sta dodani koloni »Šifra knjige« in »Leto« delovnega naloga. Tako lahko v primeru kadar v preglednici pregledujemo delovne naloge več let in več knjig vemo, kateri knjigi/letu pripada delovni nalog.
 • Na vseh mestih, kjer se upoštevajo/prikazujejo/izračunavajo napovedane zaloge (vsi programski moduli) se po novem upoštevajo tudi konsignacijska naročila kupcev (in/ali odpremni nalogi). 

Natisni