Kontrolni pregled salda ur

Omogoča pregled stanja viškov ur (za koriščenje) po obračunih plač z začetnim stanjem, številom ur za koriščenje iz obračuna, število izkoriščenih in plačanih ur za koriščenje in novim stanjem.

Kontrolni pregled salda ur – potrdimo, če želimo izpisati.

Nastavitve tiskanja so :

Od  –  do šifre zaposlenega

Od – do šifre SM

Vsako SM na svoj list Opis liste – se izpiše v glavi poročila.

Natisni