Gumb Obroki/meniji

Na dnu okna Storitve je gumb Obroki/meniji, preko katerega vnašamo povezane storitve in uredimo nastavitve za evidenco sprememb v prijavah/odjavah obrokov.

V primeru, da je kot evidenca obrokov izbrana Prijava, Koriščeno ali Zamenjava menija in da je v polju Šifra povezane storitve izbrana neka storitev, se bo ta dodajala v obračunu storitev (pri pripravi obračunov). Če je izbrana Odjava, se bo povezana storitev odštevala.

Primer uporabe – če imate razvoz kosila in obračunavate tudi prevoz za vsako kosilo, potem preko Evidence obrokov vodite prijave/odjave kosila in za vsako prijavo bo potem program pri pripravi obračuna upošteval še storitev prevoz. To določite tako, da vnesete na storitev KOSILO preko gumba Obroki/Meniji še en zapis: Obrok = kosilo, Meni = OSN (osnovni meni), Evidenca obrokov = prijave in Šifra povezane storitve = RAZVOZ KOSILA..

Natisni