Verzija 2020.05.001 z dne 10.4.2020

  • Prikaz TRR-jev na plačilnih nalogih je sedaj urejen v skladu s SEPA standardom.
  • Na tiskanju seznamov plačilnih nalogov je dodan filter za izbor glede na status.
  • Iz programa so umaknjeni tisti obrazci za plačilne naloge, ki niso več v veljavi.
  • V preglednici plačilnih nalogov je dodana kontrola, ki na še ne plačanih nalogih preverja, ali obstajajo TRR-ji, ki so medtem postali neaktivni ali so bili brisani. Program opozori z rdečim ozadjem tam, kjer zazna napako. Nalogi z neaktivnimi računi ne morejo biti poslani v plačilo na banko.
  • Datoteka ISO SEPA za banko se tvori tako, da poleg imena dodatno vsebuje datum priprave datoteke in trimestno številko, ki označuje št. datoteke na tisti dan. Vse datoteke se ohranijo na cilju (npr. c:\trr).
  • Izpis ob pripravi datoteke za banko »Zbirni nalog za prenos« je posodobljen in vsebuje vse obvezne podatke v skladu z ISO SEPA standardom.

Natisni