Prilivi in odlivi

Program je namenjen pregledu prilivov in odlivov v podjetju. Omogoča izbiro tudi nesaldakontnih kontov, vnos planiranih zneskov prilivov in odlivov ter prikaz salda (razlika med prilivi in odlivi).

 Prilivi in odlivi

Natisni