Odprti dokumenti

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Odprti dokumenti. Program omogoča izpis odprtih dokumentov po raznih kriterijih, katere si sami določimo.

OSNOVNO

·      Letnica obr. leta - program predlaga letnico iz nastavitev, v primeru da želimo izpise preteklih let popravimo letnico.

·      Šifra stranke od .. do - določimo stranke za katere želimo pregled odprtih dokumentov.

·      Konti od .. do - določimo konte za katere želimo pregled odprtih dokumentov.

·      Prva gruča strank od ..do – če imamo na strankah vpisano prvo gručo, izberemo prvo gručo strank za katere želimo izpis.

·      Druga gruča strank od ..do – če imamo na strankah vpisano drugo gručo, izberemo drugo gručo strank za katere želimo izpis.

·      Obdobje do - določimo obdobje do katerega želimo izpis podatkov. V primeru, da vpišemo obdobje 12 pomeni, da nam bo program pri prikazu odprtih dokumentov, upošteval vsa obdobja vključno z obdobjem 12.

·      Datum računa od .. do - program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum računa, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do. Program predlaga sistemski datum v polju do.

·      Datum plačila od .. do - program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum plačila, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do. Program predlaga sistemski datum v polju do.

·      Datum opravljanja od .. do - program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum opravljanja, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do. Program predlaga sistemski datum v polju do.

·      Datum zapadlosti od .. do - program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum zapadlosti, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do.

·      Neto rok plačila .. do - program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum, ki je večji ali enak datumu zapisanem v prvem polju, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do.

·      Ime izpisne liste - v primeru, da želimo listo odprtih dokumentov opremiti z naslovom, vnesemo na to mesto poljuben tekst, ki se nam bo izpisoval v glavi natisnjene liste.

·      Rok plačila – izbiramo med Datum zapadlosti in Neto rok plačila (na podlagi te izbire se nam tudi na levi strani aktivirajo ustrezna okna za vnos datumskih mej).

·      Osnovno razvrščanje – izbiramo med Brez razvrščanja, Po prvi gruči strank, Po drugi gruči strank, Po stroškovnem mestu, Po stroškovnem nosilcu, Po referentu in Po stranki.

·      Dodatno razvrščanje – izbiramo med Po šifri stranke, Po nazivu stranke, Po dokumentih, Po datumih dokumentov, Po datumih zapadlosti, Po odprtih zneskih, Po zamudi.

·      Meje za zamudo – polja so aktivna, v koliko podatke razvrščamo Po zamudi.

 

·      Zamuda se računa do – vpišemo datum do katerega naj program računa zamudo glede na označene meje za zamudo. Polje je aktivno samo pri razvrščanju dokumentov po zamudi.

 

·      Način razvrščanja – izbiramo med Naraščajoče ali Padajoče.

DODATNO

·      SM od .. do - izberemo SM za katerega želimo pripraviti izpis.

·      SN od .. do - izberemo SN za katerega želimo pripraviti izpis.

·      Referenti od .. do – izberemo referenta za katerega želimo pripraviti izpis.

 

Izpisi:

Izpisi so izdelani z orodjem QRD – Quick Report Designer, tako, da si vsak  uporabnik lahko oblikuje svoje vzorce. Delo s pripomočkom za oblikovanje obrazcev je podrobneje opisano v navodilih SAOPsf.

Natisni