Računi: ročno vnašanje računov

Za vnos novega prejetega računa pritisnimo na tipko Vnesi zapis.Odpre se nam okno, ki je spodaj prikazano.

V zgornji del okna vnesemo osnovne podatke o računu, ki jih vidimo tudi ko vnašamo plačila računov.

  • Leto – vnesemo leto računa. Predlaga se leto iz tekočega računalniškega datuma.
  • Vrsta računa – vpišemo šifro vrste računa oziroma jo poiščemo v šifrantu Vrste računov.
  • Številka računa - vnesemo številko računa.

 

V zgornjem desnem delu okna pa so podatki:

  • Znesek računa - prikazan je celoten znesek vnesenega računa.
  • Znesek plačil - prikazan je znesek vseh opravljenih plačil za določen račun.
  • Razlika - prikazana je razlika med vnesenim računom in opravljenimi plačili za ta račun.

Če ročno vnašamo račune se nam vedno najprej odpre zavihek Račun, če pa iz že obstoječih računov izberemo določen račun, se nam odpre zavihek Plačila.

Natisni