Poročanje Intrastat – izvoz podatkov

Z izborom gumba  (Izvoz podatkov) zaženemo izvoz poročila o prejemih Intrastat. Podatki se izvozijo na ob zagonu vpisano mapo v datoteko z imenom msp2zzi.xml. Če datoteka s takim imenom že obstaja, se prikaže odločitveno okno:

Če potrdimo nadaljevanje, se podatki obstoječe datoteke prekrijejo z novimi. Če nadaljevanja ne potrdimo, ostane obstoječa vsebina datoteke nespremenjena in novi podatki se ne izvozijo.

Izvoženi podatki se izvozijo v XML obliki za uvoz v program ZZIstat podjetja ZZI.

Natisni