Poročanje Intrastat - tiskanje

Poročilo o odpremah za Intrastat natisnemo tako, da izberemo gumb   (Tiskanje, Ctrl P). Odpre se okno Izpisi, kjer izberemo obrazec na katerega želimo natisniti poročilo o odpremah Intrastat.

Ob novi instalaciji imamo v preglednici en že pripravljen vzorec: Poročanje Intrastat – odpreme, na osnovi katerega si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se na izpis in ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv in število kopij novega izpisa.

Lastne izpise lahko s klikom na gumb  - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo.

S klikom na gumb  - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta predprejema.

Ob kliku na gumb  - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število kopij spreminjamo.

Ob kliku na gumb  - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Natisni