Priprava e-računov

Izvozijo se podatki za vse račune, ki ustrezajo izboru za stranke, ki so označeni kot prejemniki e-računov.

Najprej se odpre okno z nastavitvami, kjer ustrezno izberemo pogoje izvoza.

·      Številka – vpišemo številke računov, ki jih želimo izvoziti.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve računov v okviru katerih želimo račune izvoziti.

·      Plačnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Prejemnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Prva skupina prejemika – vpišemo oziroma izberemo Prve skupine prejemnika za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Druga skupina prejemika – vpišemo oziroma izberemo Druge skupine prejemnika za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Analitika – vpišemo oziroma izberemo Analitike za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Referent – vpišemo oziroma izberemo Referente za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Način fakturiranja – vpišemo oziroma izberemo Način fakturiranja za katerega želimo pripraviti izvoz.

·      Vrsta računa – vnesemo oziroma izberemo vrsto računa iz e-slogovega šifranta za oznako vrste računa. Predlaga se 380 – račun.

·      Izbrane knjige – izberemo eno ali več knjig računov za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Naziv izpisa – izberemo QRD vzorec izpisa računa kateri bo osnova za pripravo pdf datoteke.

·      Mapa – vnesemo oziroma izberemo mapo, v kateri želimo odložiti datoteke s podatki za e-račune. Predlaga se zadnja uporabljena mapa za odlaganje e-računov.

·      Samo v datoteko – izberemo če hočemo, da se računi ne izpišejo na list ampak samo v pdf datoteko kot priloga za e-račune.

·      Uporabi obstoječo priponko računa – izberemo če hočemo, da se kot priloga e-računa uporabi že obstoječa kopija računa v primeru da je bila natisnjena predhodno. V primeru, da nastavitev ni izbrana se pripravijo nove priponke za vse izbrane račune.

·      Podatek podjetja samo davčna številka – izberemo če hočemo, da se kot podatek podjetja v e-slog enostavni račun vpiše samo davčna številka stranke, brez predpone države.

 

Po uspešno izvedenem izvozu, se vrnemo v preglednico računov.

 

Natisni