Obdavčitve materialnih stroškov

Za materialne stroške, ki jih izplačujemo nad uredbo vlade, določimo neobdavčeni in obdavčeni znesek od katerega se obračuna dohodnina in prispevki.

Leto – vpišemo obračunsko leto.

Mesec – vpišemo mesec obračuna v katerem bodo prvič obračunani tudi materialni stroški nad uredbo vlade.

Šifra materialnega stroška – vpišemo šifro materialnega stroška ali jo izberemo iz šifranta materialnih stroškov, ki ga odpremo z gumbom  .

Neobdavčeni znesek – neobdavčljivi del stroška.

Obdavčeni znesek – obdavčljivi del materialnega stroška. Ko zaposlenim obračunamo obdavčljive materialne stroške, se na spodnjem delu obračunskega lista namesto celotni stroški prikaže le del stroškov do uredbe, stroški nad uredbo pa so posebej prikazani pod izpisom obračunskih vrst.

Natisni