Verzija 2020.15.001 z dne 6.11.2020

 • Izvoz za ISPAP
  • Omogočena izbira priprave podatkov premij KDPZ (M010)
  • Urejen izračun kontrolne vsote za vrsto M v določenih primerih razporeditve z odstotkom 0.
 • Obračun uspešnosti v javnem sektorju
  • Omogočeno shranjevanje izpisa letnega obvestila v eRegistrator
  • Urejena priprava podatkov v primeru daljših nazivov zaposlenih.
  • Omogočeno urejanje podatka Osn. pl. decem. pret. l.
  • Polje Osn. pl. decem. pret. l. je dodano v OLAP analizo.
  • Omogočena izbira datuma izpisa in ocenjevalca na izpisu ocenjevanja uspešnosti in letnega obvestila.
  • Odpravljena težava z brisanjem vpisanih ocen.
 • Evidenca prisotnosti
  • Pripravljena OLAP analiza dodatkov po dnevih.
  • Omogočen izračun dodatka za delo na nedeljo ali praznik tudi v času trajanja nočne izmene, ki se nadaljuje v naslednji dan.
  • Urejeno dodajanje ur do polnega delovnega časa v primeru prekinitve pred mesecem obračuna ali datuma zaposlitve po mesecu obračuna.
  • Urejen izračun nadur v primeru zaposlitve ali prekinitve v mesecu obračuna.
 • Evidenca boleznin (e-BOL) in drugih odsotnosti
  • Odpravljena težava z masovnim tiskanjem bolniških listov.
  • Urejen uvoz e-BOL v primeru, ko so ure zadržanosti za krajši delovni čas vpisane z decimalnim številom.

Natisni