Preglednica 1. nivoja - Stanje zalog - konti

Preglednica 1. nivoja prikaza »konto/skladišče/artikel« se imenuje Stanje zalog – konti z datumom za kateri pregledujemo podatke. Preglednica je enaka preglednici prikaza »skladišče/konto/artikel«.

Razvrščena je po šifri konta. Prikazana so vsi konti (lahko obstajajo artikli brez konta), ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim podatkom.

Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev »Količina« in »Vrednost«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni