Verzija 2019.03.001 z dne 15.02.2019

  • Pri zaklepanju obr. listov enemu naslovniku, je bila odpravljena pomanjkljivost pri vnosu gesla.
  • Omogočen uvoz / izvoz letnih osnov za boleznine.

Natisni