Verzija 2019.10.001 z dne 02.08.2019

Otroci -> Osebni podatki

Dodano je novo vnosno polje Alergije. V kolikor želimo, da se podatki prikazujejo na kuhinjskem pultu, je potrebno v Nastavitve programa -> Evidentiranje obrokov obkljukati Prikaz alergij na kuhinjskem pultu.

 

Otroci -> Splošno -> Stranke -> Banka

Urejena kontrola na polje SWIFT, saj jo pri tujih transakcijskih računih ne popravlja več avtomatsko.

 

Otroci – > Evidenca šolanja

Pri Evidenci šolanja umaknjena kontrola na Datum izpita (koda za glasbeno šolo).

Natisni