Knjiženje vknjižb evidenčnih kontov

Za knjiženje vknjižb evidenčnih kontov se poslužujemo programa, ki se nahaja v meniju Dnevne obdelave / Evidenčno knjiženje / Knjiženje vknjižb evidenčnih kontov.

S to obdelavo se pripravijo evidenčne knjižbe v posredno knjiženje glede na vnesene omejitve. Uporabnikom priporočamo, da po končanem knjiženju posameznega bančnega izpiska sprožijo obdelavo Knjiženje vknjižb evidenčnih kontov. Ob prihodu v ta program se nam odpre spodnje okno:

 

·      Leto – predlaga se nam leto iz nastavitev.

·      Obdobje od … do – določimo obdobje v katerem je bilo izvršeno plačilo računa.

·      Temeljnica  od … do – določimo temeljnico-e plačil, za katere bomo izvršili knjiženje evidenčnih vknjižb. Če podatek pustimo prazen pomeni knjiženje vseh temeljnic.

·      Datum plačila od … do – točno določimo datum plačil, za katere bomo izvršili knjiženje evidenčnih vknjižb.

·      Konto od … do – določimo konte plačila za katere želimo knjižiti evidenčne vknjižbe. To so konti kupcev ali dobaviteljev.

 

Nastavitve knjiženja evidenčnih vknjižb:

·      Obdobje – določimo obdobje v katero se bodo evidenčne vknjižbe poknjižile.

·      Temeljnica – izberemo temeljnico na katero se evidenčne vknjižbe poknjižijo.

·      Dogodek – izberemo dogodek. Dogodek naj bo odprt kot P = plačilo.

·      Zbirno za plač.ist.dne – če polje označimo s kljukico pomeni, da se bodo evidenčne knjižbe istega dne pripravile zbirno.

·      Zbirne protivknjižbe – če polje označimo s kljukico pomeni, da se bodo vknjižbe na konto 499 in 799 knjižile zbirno.

·      Opis protivknjižbe – vnesemo poljubno besedilo, katero želimo, da se zapiše v opis vknjižbe na konto 499 ali 799.

Ko določimo vse podatke, s pritiskom na gumb Potrdi program izvede operacijo s katero prenese nastale vknjižbe v posredno knjiženje. Tam lahko še enkrat pogledamo vknjižbe preden naredimo prenos v neposredno knjiženje. Ko so vknjižbe enkrat prenesene v posredno knjiženje, jih ne smemo brisati, ker se operacije ne da ponoviti.

Računi, za katere so bile pripravljene evidenčne vknjižbe so označeni kot plačani.

Če imamo v nastavitvah programa nastavljeno direktno knjiženje DK se te vknjižbe direktno poknjižijo in program jih ne prenese v posredno knjiženje.

Natisni