Evidenca proračunskih postavk

Evidenca proračunskih postavk

·      Leto: ponudi se iz postavke, ki je izbrana na preglednici

·      Številka plana: ponudi se iz postavke, ki je izbrana na preglednici

·      Proračunska postavka: ponudi se iz postavke, ki je izbrana na preglednici

·      Objekt: poljuben vnos

·      Vrste sredstev: vneseni podatek se kontrolira v šifrantu Vrste sredstev.

·      Obdobje: 0 pomeni obdobje celega leta oz. da podatke ne vodimo po obdobjih. Dovoljen vnos je od število od 0 do 12.

·      Veljavni proračun

·      Predobremenitev

·      Konto: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za katero se vrši vnos.

·      Stroškovno mesto: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za katero se vrši vnos

·      Stroškovni nosilec: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za katero se vrši vnos

·      Referent: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za katero se vrši vnos

·      Odredbodajalec 1: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za katero se vrši vnos

·      Odredbodajalec 2: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za katero se vrši vnos

·      Odredbodajalec 3: prikaže se iz šifranta Proračunske postavke za katero se vrši vnos

 

Gumb Dogodki:

Funkcionalnost vam omogoča beleženje dogodkov (beležke, opombe, pripenjanje dokumentov…) na proračunskih postavkah izbranega leta in številke proračuna. V ta namen ja na oknu za urejanje dodan gumb Dogodki (vnos dogodkov za EPP, na kateri smo), v preglednico je dodan gumb (zgoraj desno) za pregled dogodkov vseh EPP v izbranem letu in številki proračuna in preko vzorca EPP po nivojih je mogoče te dogodke po posameznih EPP izpisati.

·      Datum: vpište datum dogodka.

·      Opis: na kratko opišete dogodek.

·      Dodaten opis: če je potrebno, dogodek opišete dodatno.

·      Priponka: na dogodek preko mape stranke stranke uporabnika, pripnete priponko (dokument) – slika, word dokument…

·      Referent: če je potrebno, vpišete referenta, na katerega je vezan dogodek.

·      Opozorilo: če je potrebno, lahko označite dogodek kot Opozorilo in le-ta bo rdeče obravan in na vrhu prikazanih dogodkov tega računa.

Natisni