Izvoz šifranta Knjižnih skupin

  • Podatke iz šifranta Knjižnih skupin izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre meni, kjer izberemo kaj želimo izvoziti.
  • Izberemo lahko:

Izvoz knjižnih skupin – izvažajo se podatki iz Knjižnih skupin – Konti.

Izvoz knjižnih skupin – artikli – izvažajo se podatki iz Knjižnih skupin – Artikli.

  • Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.
  • V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki iz šifranta standardnih tekstov.

  • Podatki o Knjiznih skupinah – Konti se izvozijo v datoteko z imenom FAKKnjizneSkupine.txt.
  • Podatki o Knjiznih skupinah – Artikli se izvozijo v datoteko z imenom FAKKnjizneSkupineART.txt.

Natisni